Giới Thiệu

Điện Mặt Trời Quảng Trị là đơn vị cung cấp năng lượng sạch cho các dự án năng lượng quốc gia. Với sự mệnh góp phần mang lại màu xanh cho thế giới và đưa Việt Nam lên một tầm cao mới trong ngành năng lượng sạch.

Chúng tôi đã hình thành và phát triển hơn 10 năm trong lĩnh vực điện mặt trời. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch trên diện rộng của đất nước.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã nghiên cứu thêm một số lĩnh vực khác trong ngành năng lượng sạch đó là điện gió, điện thủy triều, để góp phần làm đa dạng nguồn năng lượng sạch và tăng sản lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.

Đội ngũ nhân viên của điện mặt trời Quảng Trị
Đội ngũ tư vấn và hỗ trợ của điện mặt trời